Switch language:

Ambalaža za prehrambenu industriju

Najčešći je tip ambalaže je nadasve kartonska kutija.

Postoji brojni oblici i veličine, od kutija za žitarice, pa do kutija za smrznutu hranu. Ti se proizvodi najvećim dijelom strojno pakiraju.


Pakiranje hrane također treba ponuditi neku vrstu pregradne zaštite, primjerice od prašine, vodene pare, kisika, ovisno o tome je li proizvod u izravnom dodiru s kartonom.


Ako je proizvod namijenjen duljem roku trajanja, pregrada za zaštitu proizvoda treba sadržaju osigurati zadržavanje svježine i sigurnosti.

Primjeri ambalaže za prehrambenu industriju: