Switch language:

Dorada

Široka lepeza tehnoloških cjelina u doradnim procesima omogućava nam da pretvorimo zamisli kupaca i našu kreativnost u inovativno dizajnersko rješenje pakiranja preciznim koracima koje nam omogućava moderna računalna tehnika.

Fleksibilitet, produktivnost i poduzetništvo naših stručnjaka su preduvjet za naš kvalitetan uspjeh. Proizvodi poput:

  • pakiranja od kartona,
  • kombinacije kartona i plastičnih materijala, E i B valovitog kartona,
  • pakiranja s prozorčićima ili futriranjem,
  • prirezi za brzohodna automatska pakiranja
  • i lijepljene kutije

su naši svakodnevni izazovi kojima udovoljavamo želje naših kupaca.

Dodatno oplemenjivanje kutija postiže se preganjem i nanosom folija. Pozlata, nanos pigmentiranih i hologramskih folija u kombinaciji sa ispupčenjem odnosno utiskivanjem daju posebnu dimenziju i vizualni doživljaj visokokvalitetnom – PREMIUM segmentu pakiranja. Kombinacija različitih materijala, boja i folija donose velike mogućnosti pri izradi ekskluzivnih pakiranja.

Naši tehničari spremni su Vas ugodno iznenaditi – uz našu inspiraciju i vaša kutija će biti atraktivna!

multimedijalni sadržaj

foto galerija

Info: Avangard No9

Korisnički alati