Switch language:

Isporuka do kupca

Prilikom odabira materijala potrebno je zadovoljiti više kriterija. Osim usuglašavanja ekonomskog i ekološkog kriterija pri odabiru materijala, određuje se količina i vrsta materijala koja osigurava zaštitu proizvoda od oštećenja. Kutija mora imati određenu čvrstoću da se sadržaj kutije ne bi oštetio.

Ambalaža mora biti prilagođena za slaganje na palete i kombije, a samim time i jednostavna za skladištenje i transport.