Switch language:

Usluge

Konstrukcija rješenja

Konstrukcija rješenja

Konstruirana rješenja rezultat su razmatranja namjene proizvoda, uvjeta njegovog korištenja i očekivanja potrošača jer su oblik, materijal i dizajn osnovni aspekti u razvoju proizvoda.

Opširnije

Savjetovanje pri izradi grafičkog rješenja

Savjetovanje pri izradi grafičkog rješenja

Naši produkt dizajneri pomoći će klijentu i agenciji u prilagodbi kreativne ideje za grafičku pripremu i aplikaciju na ambalažu. Zbog raznih posebnosti tiska na ambalažu potrebno je poznavati i tehnologiju i pravila, a tu su naši stručnjaci na raspolaganju u svim fazama osmišljavanja kreativnog rješenja.

Opširnije

Tisak

Tisak

Tisak sa konvencionalnim bojama za upojne tiskarske podloge i UV-bojama za neupojne,lakiranje sa lakovima na bazi vode i UV-lakovima za postizavanje sjaja i zaštite od otiranja, postizavanje metalik i iriodin efekata,...

Opširnije

Dorada

Dorada

Široka lepeza tehnoloških cjelina u doradnim procesima omogućavaju nam da zamisli kupaca i i našu kreativnost pretvorimo u inovativno dizajnersko rješenje pakiranja preciznim koracima koje nam omogućava moderna računarska tehnika.

Opširnije

Isporuka do kupca

Isporuka do kupca

Ambalaža mora biti prilagođena za slaganje na palete i kombije, a samim time i jednostavna za skladištenje i transport.

Opširnije

Zaštita od krivotvorenja

Zaštita od krivotvorenja

U Istragrafici upotrebljavamo šest elemenata zaštite od krivotvorenja proizvoda: RFID čipove, „nečitljive“ rastere, holograme, Brailleovo pismo, posebne lakove koji se vide samo pod UV svjetlom,...

Opširnije

kartonska ambalaža za industrije:

Smjernice pri izradi ambalaže