Switch language:

Ostale stranice u kategoriji

Implementacija HACCP sustava u poslovne procese Istragrafike d.d.

Rovinj, ponedjeljak 28. veljače 2011.

Istragrafika d.d. danas posluje po načelima integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem po normama ISO9001:2008 i ISO14001:2004, za što je i certificirana. Veći se dio proizvodnje Istragrafike danas sastoji od ambalaže za prehrambenu industriju, koja je u direktnom ili indirektnom kontaktu sa hranom. S obzirom na ozbiljnost i visoke zahtjeve takve industrije Istragrafika je prepoznala potrebu za implementaciju sustava za upravljanje sigurnošću hrane (HACCP sustav).

Što je HACCP?

HACCP sustav je sustav preventivnog pristupa osiguranju zdravstvene ispravnosti i sigurnosti namirnica koji se temelji na identifikaciji i analizi specifičnih opasnosti i utvrđivanju preventivnih mjera. Opasnost predstavlja biološki, kemijski ili fizički agens u hrani ili njeno stanje, s mogućnošću da uzrokuje nepovoljno djelovanje na zdravlje. HACCP osigurava preventivne kontrole sigurnosti hrane (na osnovu znanstvenih činjenica), koje se primjenjuju na sustavan i dosljedan način.

Povijest HACCP-a:

 • 1960. god. prvi put su ga primijenile tvrtka PILLSBURY, američka vojska i NASA za svemirski program;
 • 1973. god. Agencija za namirnice i lijekove i Ministarstvo poljoprivrede SAD–a primjenjuju HACCP u svojim propisima;
 • 1985. i 1986. god prihvaćen od Svjetske zdravstvene organizacije;
 • propisan "Direktivom vijeća EU o higijeni namirnica 93/43/EC" iz 1993. godine.

Prednosti HACCP sustava:

 • Osigurava preventivan sustav za proizvodnju hrane
 • Osigurava efikasniji nadzor i manje inspekcije
 • Odgovornost za sigurnost hrane prenosi se na industriju
 • Komplementarnost s ostalim standardima kvalitete
 • Usuglašavanje standarda sigurnosti hrane i međunarodno priznavanje
 • Prepoznatljivost na svjetskom tržištu
 • Zadovoljavanje zakonskih propisa i sl.
 • Povećava zadovoljstvo kupca
 • Reducira pojave bolesti izazvanih hranom
 • Osigurava snabdijevanje stanovnika zdravstveno sigurnim prehrambenim proizvodima
 • Omogućuje ispunjenje zahtjeva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor
 • Omogućava efektivniji i efikasniji rad prehrambenih tvrtki
 • Povećava konkurentnost tvrtki na svjetskom tržištu
 • Uklanja barijere internacionalne trgovine
 • Omogućava efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda
 • Povećava profit

Istragrafika d.d. će načela HACCP sustava uvesti u prvoj polovici 2011. godine a početkom druge polovice godine sustav u potpunosti certificirati. Istragrafika tim postupkom postaje prva tvornica kartonske ambalaže u regiji koja je certificirana po HACCP sustavu.

piše: Ivan Sošić

Korisnički alati

Certifikati

ISO certifikati