Switch language:

ISO certifikati Istragrafike: ISO 9001, ISO14001 i ISO 12647-2

ISO 9001

Istragrafika ispunjava sve uvjete hrvatske norme HRN EN ISO 9001:2009 koja navodi zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom.

Zahtjevi sustava upravljanja kvalitetom određeni ovom normom dopunjuju zahtjeve za proizvode. Normom se mogu koristiti unutrašnje i vanjske strane, uključujući certifikacijska tijela, radi procjene mogućnosti organizacije da zadovolji zahtjeve kupaca, zakonske i propisane zahtjeve primjenjive na proizvode i zahtjevima same organizacije. Prilikom razvoja ove norme u obzir su uzeta načela upravljanja kvalitetom navedena u normama HRN EN ISO 9000 i HRN EN ISO 9004.

  • Prvo odobrenje: 4. rujna 1998.
  • Potvrda izdana: 4. srpnja 2010.
  • Potvrda vrijedi do: 4. srpnja 2013.

ISO 14001

Još jedna norma čije uvjete ispunjava Istragrafika je HRN EN ISO 14001:2009.

ISO 14001 navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji omogućavaju organizaciji razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i druge zahtjeve za koje se ta organizacija opredijelila, kao i podatke o značajnim aspektima okoliša. To se odnosi na one aspekte okoliša koje organizacija može nadzirati, kao i one na koje može utjecati.

  • Prvo odobrenje: 6. srpnja 2004.
  • Potvrda izdana: 4. srpnja 2010.
  • Potvrda vrijedi do: 4. srpnja 2013.

Izvor: www.hzn.hr/priopcenja.html

ISO 12647-2 (standardizacija šesterobojnog tiska)

 


dokumenti

Korisnički alati