Switch language:

Ključni pokazatelji

Istragrafika je u 2009. godini ukupno proizvela 5400 tona ambalaže.

Ukupna godišnja proizvodnja (u tonama) 2005.-2009.


Trenutno je zaposleno 170 radnika. Uz najnoviju tehnologiju, naš vrhunski educirani mladi kadar i njihova stručnost čine najveći potencijal Istragrafike.

Ostvarena proizvodnja po radniku (u tonama) 2005.-2009.