Switch language:

Osiguranje kvalitete i zaštita okoliša

Istragrafika je i prije svečanog uručivanja certifikata za upravljanje procesima vezanima uz okoliš prema normi ISO14001:2008 iskazivala veoma izraženu ekološku svijest. Dobivanjem certifikata i preseljenjem na novu lokaciju ta se svijest dodatno pojačala, čime je Istragrafika uspješno spojila dvije naoko nespojive stvari: industriju i selo.

Implementacijom najmodernijih sistema za praćenje emisija i smanjivanjem buke, Istragrafika je svoje poslovne procese uključila u svakodnevicu grada Kanfanara u čijem okrugu danas djeluje.

Minimalan utjecaj na okoliš

U svim tehnološkim i građevinskim segmentima postoje rješenja koja jamče da je utjecaj na okoliš minimalan.

U sklopu sustava upravljanja okolišem po normi ISO14001:2008 Istragrafika je provela procese identifikacija i ocjena aspekata okoliša, upravljanja otpadom i postupanja u izvanrednim situacijama koji joj jamče kontrolu nad vlastitim procesima.

Investiranje u biološko-kemijski uređaj za pročišćavanje voda i najsuvremeniju opremu za mjerenje i filtriranje emisija.

Godišnje analize pokazuju da su sve aktivnosti koje se provode u cilju smanjenja utjecaja na okoliš uspješne. Ulaganjem u najnoviju tehnologiju i kontinuiranim obučavanje svojih djelatnika uspješno podižemo granicu ekološke uspješnosti.

Korisnički alati