Switch language:

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem

Upravljanje kvalitetom i okolišem dio su naše poslovne strategije dok je zadovoljstvo kupaca temelj naše poslovne politike.

Naš strateški cilj je ne samo zadržati postojeću poziciju, nego ju značajno unaprijediti, a ostvarujemo ga kontinuiranim

  • Unapređivanjem sustava upravljanja.
  • Poboljšavanjem kvalitete uvođenjem novih tehnologija i organizacije procesa proizvodnje
  • Izobrazbom i motivacijom zaposlenika.
  • Otvaranjem novih tržišta i pravovremenim reagiranjem na tržišne promjene.

Provođenje svih mjera zaštite okoliša

Odlučni smo u provođenju mjera zaštite okoliša. Kontinuirano pratimo, poboljšavamo i preventivno djelujemo kako bi spriječili moguća onečišćenja okoliša, tako što:

  • Uvodimo nove ekološki prihvatljive materijale i zamjenski djelujemo na tvari koje direktno ili indirektno utječu na okoliš.
  • Racionalno koristimo električnu energiju.
  • Nadziremo proizvedeni otpad.
  • Pratimo stanje procesa i proizvoda te ih po potrebi mijenjamo.
  • Vršimo primjereno održavanje opreme.
  • Pratimo, provodimo i poštujemo zakonske zahtjeve i propise Republike Hrvatske i međunarodne zakonske zahtjeve kroz zahtjev kupca.

O uspješnosti sustava upravljanja kvalitetom i okolišem izrađujemo godišnji izvještaj.

Promoviranje ekološki prihvatljivih materijala

Istragrafika danas koristi veliku paletu različitih vrsta materijala kako bi mogla zadovoljiti sve zahtjeve svojih kupaca.

Velikim asortimanom repromaterijala javlja se problem utjecaja na okoliš. Istragrafika je to riješila tako da je prepoznala aspekte okoliša unutar svojih procesa te među njima i značajne aspekte okoliša kojima upravlja kako bi svoj utjecaj maksimalno ublažila.

Upotrebom najnovijih materijala dodatno dajemo naglasak na potrebu za osvješćivanjem za pitanja okoliša, a to činimo upotrebom tih materijala u izradu kartonskih ili kutija od valovite ljepenke.

Kao vodeći regionalni proizvođač kartonske ambalaže, Istragrafika promovira karton kao najbolje rješenje za pakiranje proizvoda zbog izuzetno visokog ekološkog momenta kartonskog pakiranja, ali i kvalitete.

Sve boje i kartone koje Istragrafika danas koristi svrstavaju se u ekološki prihvatljive repromaterijale.

Prisutnost na regionalnih sajmovima, prezentacijama, izložbama osigurava nam mogućnost dopiranja do krajnjeg korisnika u cilju pobuđivanja ekološke svijesti i prepoznavanja Istragrafike i njezinih rješenja kao poklonik toga.

 


dokumenti

Korisnički alati