Switch language:

Ostale stranice u kategoriji

Stroj za kaširanje

Kaširanje je proces lijepljenja tiskanog arka na arak valovitog kartona radi postizavanja veće čvrstoće ambalaže. Pri tome su moguće razne kombinacije kaširanja sa papirima, kartonima raznih vrsta i gramatura, kao i tipova valovite ljepenke, npr. dvoslojna, troslojna E i B val., kao i troslojna sa PE slojem za zaštitu od vlage i masnoća u prehrambenoj industriji. Taj se proces odvija na stroju za kaširanje.

Stroj za kaširanje:

  • Stock - stroj za kaširanje (lijepljenje) kartona i 2 i 3 slojne (E i B val) valovite ljepenke u arcima