Switch language:

Ostale stranice u kategoriji

Tehnološki proces rezanja na brzorezačima

Ambalaža koja se tiska na papiru u pravilu se mora na brzorezaču (nož) izrezati u komade budući da se na tiskanom arku nalaze poslagane desetine takvih proizvoda. To su blankete za prehrambenu (čokolade) duhansku (meko pakiranje cigareta) i druge industrije.